En vanlig ingrediens i tandblekningsprodukter är väteperoxid (H202) eller karbamidperoxid. Karbamidperoxid bryts ned till väteperoxid i munnen.

Väteperoxid är frätande, både på tänder och tandkött. Tandblekning gör att tandens emalj tillfälligt förlorar en del av sin hårdhet och tanden blir därför känsligare. Det är därför viktigt att följa rekommendationerna för det tandblekningsmedel man använder och varken låta det sitta på för länge eller upprepa proceduren för ofta. Man bör också i möjligaste mån undvika att få väteperoxid på tunga och tandkött eftersom det är frätande och kan orsaka smärta, svullnad och irritation.

Svenska regler

väteperoxidÅr 2012 trädde nya regler i kraft i Sverige som innebär att de tandblekningsmedel som konsumenter kan köpa i den vanliga handeln får innehålla maximalt 0,1% väteperoxid. Om de inte innehåller väteperoxid utan något som ombildas till väteperoxid i munnen, till exempel karbamidperoxid, gäller regeln för den mängd väteperoxid som bildas. Det är därför det till exempel går att köpa tandblekningsprodukter som innehåller bra mycket mer än 0,1% karbamidperoxid i vanliga svenska butiker – dessa produkter är tillverkade så att väteperoxidstyrkan inte överstiger 0,1% när de används.

De nya reglerna som trädde i kraft år 2012 innebär också att tandläkare får använda tandblekningsmedel som innehåller upp till 6% väteperoxid (eller motsvarande väteperoxidstyrka i form av till exempel karbamidperoxid). Tandhygienister får också använda så pass starka produkter, under förutsättning att det sker under överinseende av en tandläkare.

Du måste inte befinna dig på tandvårdskliniken när själva blekningen sker utan det går att besöka en tandläkare för undersökning av tänderna och utformning av bettskena, och få med sig ett starkt tandblekningsmedel hem.

Fakta om väteperoxid

  • Väteperoxid är en kemisk förening med formeln H2O2. En molekyl väteperoxid består av två väteatomer och två syreatomer.
  • Över tid sönderfaller väteperoxidmolekylerna och blir till vatten och syre.Två väteperiodmolekyler innehåller totalt fyra väteatomer och fyra syreatomer. När de sönderfaller bildar de två vattenmolekyler (2 stycken H2O) + en syrgasmolekyl (en O2).
  • Väteperoxid är även känt under namnet vätesuperoxid.

Fakta om karbamidperoxid

  • Karbamidperoxid är en kemisk förening med formeln CH6N2O3.
  • När man använder ett tandblekningsmedel med karbamidperoxid sönderfaller karbamidperoxiden i munnen till väteperoxid (H2O2) och karbamid CO(NH2)2.
  • Karbamid, även känt under namnet urea, är en kvävehaltig kemisk förening med formeln CO(NH2)2. Urea bildas hela tiden naturligt i människokroppen; aminosyror som härstammar från nedbrutna proteiner omvandlas till ammoniak som i sin tur omvandlas till urea och lämnar kroppen via urinen.