Tandblekningspennor har ökat i populärt rejält under de senaste åren och det finns idag många olika produkter att välja mellan. De flesta tandpennor säljs inte ihop med någon bettskena, utan tanken är att man applicerar blekmedlet direkt på tänderna med hjälp av pennan och inte använder någon bettskena medan det verkar.

Eftersom det finns så många olika tandblekningspennor i handeln är det viktigt att man läser instruktionerna för just den tandblekningspenna man avser att använda. Det är riskfyllt att utgå ifrån att alla tandblekningspennor fungerar på samma sätt. Styrkan på blekmedlet och hur länge det bör sitta på tänderna kan till exempel varierar rejält, särskilt om man köper och använder tandblekningspennor utomlands i något land som inte har samma strikta krav för tandblekningsprodukter som Sverige har.

tandblekningspennan forever whiteGrundläggande information om tandblekningspennor

 • En tandblekningspenna är fylld med blekmedel som ska appliceras direkt på tänderna. Vanligen rör det sig om en blekgel.
 • Vissa tandblekningspennor har en liten pensel som man använder för att pensla blekmedel på varje enskild tand.
 • Tandblekningspennor med klick-applikator gör det enklare att få ut rätt mängd blekmedel.
 • Det är vanligt att tandblekningspennor används för att underhålla tänderna mellan de reguljära tandblekningarna med tandskena, snarare än som ersättning för blekning med tandskena.

Fördelar med tandblekningspennor

 • Eftersom man inte ska sitta med en skena i munnen finns det fler tillfällen i vardagen där det fungerar att använda tandblekningspennan.
 • Att använda tandblekningspenna är enkelt och smidigt, och man kan bära med sig tandblekningspennan i väskan så att den är redo när man får en stund över.
 • Med en tandblekningspenna är det enkelt och kostnadseffektivt att bleka enskilda missfärgade tänder eller punktbehandla någon viss envis fläck som man vill bli av med. Du kan alltså bleka vissa utvalda punkter utan att behöva bleka hela tandraden.
 • Om du har någon viss del av munnen som visat sig vara svår att nå när du använder blekmedel ihop med tandskena så kan du komma åt det med en tandpenna istället.

Nackdelar med tandblekningspennor

 • Generellt sett brukar tandblekningspennor inte ha lika hög blekeffekt som tandblekningsmedel som används ihop med blekskena.
 • Blekmedel kan skapa irritation i munnen oavsett om man använder tandblekningspenna eller blekmedel+ bettskena. Till exempel kan tandköttet drabbas av svullnad och sår.

Exempel på blekmedelspennor som säljs i Sverige

DentaWorks tandblekningspennatandblekningspennor dentaworks

 • En penna innehåller 3,5 ml tandblekningsgel och är tänkt att räcka för två behandlingar per dag i 30 dagar.
 • Tandblekningsgelen utgörs till 22% av karbamidperoxid. Karbamidperoxid sönderfaller i munnen till väteperoxid och den kväverika kemiska föreningen karbamid (urea).
 • Blekmedlet i DentaWorks tandblekningspenna har betydligt lägre blekeffekt än ett blekmedel som innehåller 22% väteperoxid. Detta innebär också lägre risk för skador.
 • Räkna med att det tar minst två veckor innan du börjar se markanta resultat på tuffa missfärgningar, om du behandlar enligt tillverkarens rekommenderade frekvens. Om du behandlar mer sällan än så kan det ta längre tid.
 • Tillverkaren rekommenderar pennan för personer som tidigare har blekt tänderna med blekmedel + bettskena och nu vill underhålla utseendet fram till nästa omfattande blekningsbehandling.

BeConfidents tandblekningspenna

 • En penna räcker till 40 blekningar.
 • Pennan har en pensel för att förenkla applikationen av blekmedel.
 • Tandblekningsmedlet består av 32% av natriumvätekarbonat, även känt som sodiumbikarbonat eller helt enkelt bikarbonat. Som jämförelse kan nämnas att vanligt bakpulver innehåller cirka 30% natriumvätekarbonat. Natriumvätekarbonat är godkänt för användning i livsmedel i Sverige och bland annat brustabletter innehåller natriumvätekarbonat.
 • BeConfidents tandblekningspenna är helt fri från väteperoxid.
 • Räkna med att det tar minst två veckor innan du börjar se markanta resultat på tuffa missfärgningar, om du behandlar enligt tillverkarens rekommenderade frekvens. Om du behandlar mer sällan än så kan det ta längre tid.
 • Tillverkaren rekommenderar pennan för personer som tidigare har blekt tänderna med blekmedel + bettskena och nu vill underhålla utseendet fram till nästa omfattande blekningsbehandling.