missfärgningarDet finns många olika anledningar till att en tand missfärgas och innan man bleker sina tänder är det bra att försöka ta reda på vad orsaken är till att tänderna ser ut som de gör. Detta eftersom olika tandblekningsmetoder fungerar olika bra beroende på vad som är det bakomliggande problemet. Det är till exempel meningslöst att försöka åtgärda missfärgningar som orsakats av antibiotika genom att borsta med tandkräm som behandlar missfärgningar med slipmedel. Dessa missfärgningar ligger alldeles för djupt för att man ska kunna slipa bort dem, och den som försöker riskerar att skada emaljen allvarligt.

Viktigt att tänka på är också att grundfärgen på våra tänder varierar från person till person, samt att det är mycket ovanligt att helt naturligt ha kritvita tänder. Människotänder brukar skifta i olika nyanser även hos personer som aldrig utsätter sin tänder för tobaksprodukter eller för färgande mat och dryck. De flesta människor får mörkare tänder med årens gång.

Exempel på sådant som kan orsaka missfärgning av en eller flera tänder

Feber hos barn Hos barn kan en långvarig period av hög feber orsaka missfärgning av tänder som inte har kommit upp ur tandköttet ännu.
För mycket fluor till barn Om man har egen brunn bör man kontrollera fluorhalten. Om den är mycket hög kan man behöva ge barnet annat vatten. Om den bara är medelhög kan det räcka med att barnet avstår från fluorbehandlingar, till exempel fluortandkräm, fluortabletter, fluorsköljning och fluorpensling.
Jämförelse

 

 

 

Fyllningar, kronor och broar kan vara så kritvita att de får de omgivande tänderna att se gula ut fast de egentligen inte alls är särskilt gula.

Att byta ut de kritvita delarna är sällan ett rimligt alternativ, utan man får istället inrikta sig på att antingen färga dem för att passa tändernas färg eller bleka tänderna för att göra kontrasten mindre markant.

Livsmedel

 

Vissa sorters mat och dryck kan färga av sig på tänderna, särskilt om man intar dem ofta.

 

Starka färgämnen i mat och dryck kan tränga in i emaljen och dentinet så att det inte fungerar att slipa bort missfärgningarna utan att skada emaljen.

 

Exempel på livsmedel som är kända för att kunna orsaka missfärgningar är kaffe, te, rödvin och blåbär.

Metall Metall (till exempel amalgamfyllningar) i munnen kan orsaka missfärgningar. Då rör det sig ofta om en lokal blågrå missfärgning i anslutning till metallen.

 

Det brukar vara svårt att få ett varaktigt bra resultat utan att ta bort metallen och ersätta den med något annat.

 

I samband med att en metallfyllning tas bort kan tandläkaren applicera blekmedel både utanpå och inuti tanden.

Tetracykliner Antibiotika som tillhör gruppen tetracykliner kan orsaka problem för tandanlagen. Det rör sig inte bara om kosmetiska skador utan även om sådana som påverkar tandens funktionalitet.

 

På grund av detta ska tetracykliner helst inte användas av barn under 8 års ålder och inte heller av gravida eller ammande kvinnor.

 

Tänder som skadats av tetracykliner brukar ha en grågul färg. Ibland syns ett mörkare vågrätt band på tänderna.

 

Det är vanligt att inga symptom syns när tänderna precis har kommit upp ur tandköttet. Solexponering gör att missfärgningen framträder efter hand.

Tobak Tobaksprodukter kan orsaka missfärgning av tänderna.
Våld Om pulpan (tandens nerv) utsätts för våld kan den skadas och tanden kan bli gulare eller mörkare än övriga tänder.

 

Skador på mjölktänder kan ha en negativ inverkan på tillväxten av de permanenta tändernas emalj.

Ålder Det är vanligt att tänderna blir mörkare med åren.
Ärftliga faktorer Det finns ärftliga faktorer som påverkar tänderna redan när de bildas i käkarna.

 

Besök en tandvårdsklinik för att få veta den bakomliggande orsaken till missfärgningarna

Vårt tips är att man gör ett besök hos tandläkare eller tandhygienist innan man börjar bleka sina tänder, även om man inte vill göra själva blekningen på en tandvårdsklinik. Där kan man få sina tänder kontrollerade och få veta vad det är som orsakar missfärgningarna så att man kan välja optimal strategi för att få bort dem samt förebygga framtida problem. Det är också så att missfärgningar kan vara en varningssignal om ett underliggande tandhälsoproblem som behöver behandlas med helt andra metoder än blekmedel.

En annan fördel med att besöka en tandvårdsklinik är att man kan få information om vilket resultat som är realistiskt att förvänta sig om man väljer att börja bleka tänderna. Behandlingar med blekmedel kan vara både långdragna och kostsamma, och de kan också orsaka tandköttsirritation, så det är bra att ha alla fakta på bordet innan man bestämmer sig för hur man vill göra.

  • Generellt sett är det mycket troligare att du får ett bra resultat om du försöker bleka bort gulaktiga eller brunaktiga missfärgningar än om du försöker bleka bort missfärgningar som går i gråaktiga och blåaktiga nyanser.
  • Det är svårt att med hjälp av blekmedel komma tillrätta med missfärgningar som beror på slag som skadat tandens pulpa.
  • Om du har metall i munnen som orsakar missfärgningar bör du konsultera en tandläkare för att diskutera om metallen bör ersättas med något annat snarare än att man bara behandlar symptomen med blekmedel.
  • För vissa missfärgningar som orsakas av fyllningar räcker det inte med att bleka tanden utifrån, utan en tandläkare måste ta bort den tandfyllning som orsakar missfärgningen och lägga blekmedel inuti tanden.
  • Det är vanligt att människor slentrianmässigt utgår ifrån att deras missfärgningar beror på kaffe, te eller tobaksprodukter trots att missfärgningar i själva verket kan ha en lång rad andra bakomliggande orsaker. Innan du slopar ditt älskade morgonkaffe, låt en tandläkare eller tandhygienist ta en titt för att avgöra om det verkligen är kaffet som är boven.